fredag den 13. januar 2012

Kulturalliance støtter Jazztalenter og Jazzudvikling

De seneste to år har Sæby Big Band modtaget midler fra Kulturalliancen for Hjørring og Frederikshavn Kommuner. Midler som på afgørende vis har bragt orkestret videre både musikalsk, men også organisatorisk i den forstand, at orkestret er blevet yderligere integreret i områdets kulturliv.

Sæby Big Band har modtaget støtte til 3årig talentplan

Orkestret har søgt midler igen og Kulturalliancen har imødekommet Sæby Big Bands ansøgning om midler til talentarbejdet for årene 2012, 2013 og 2014.

Som det ses andre steder her på sitet har vi via tidligere Kulturalliance-midler kunnet hente gæsteinstruktører, solister og dirigenter til deltagelse i orkestrets projekter og koncerter. Indsatsen med talentarbejde har givet succes og sendt flere talenter videre.

For andre artikler vedrørende samarbejdet med Kulturalliancen, indtast "Kulturalliancen" i søgefeltet øverst til højre.

Af unge talenter, der ønsker at prøve kræfter med big band musikken har orkestret startet 2012 med at byde 3 unge mennesker velkommen. En basunist, en percussionist og en pianist - alle tre drenge i alderen 14-15 år.


Og planen for talentarbejdet i Sæby Big Band de næste tre år ligger klar:

Ønsket om formalisering og optimering af samarbejdet med Hjørring Musiske Skole, Nordkons, Musikalsk Grundkursus og Aalborg Universitet med Sæby Big Band som inkubator og rugekasse for talenter i hele region Nordjylland og i Vendsyssel i særdeleshed.

Formålet er at styrke de formelle bånd og skabe forståelse for - og netværk mellem alle musiske lag, vækstlaget og de professionelle partnere indenfor for den rytmiske musik. Således kan niveauet styrkes og regulære samarbejdsflader kan skabes mellem studerende og undervisere i det kulturproducerende lag.

Projektet skal styrke netværkene mellem uddannelsesinstitutionerne, talenterne og de selvproducerende orkestre. Indsatsen skal ligeledes ses som en styrkelse af elevernes og talenternes performance og sceneforberedelse.

Projektet vil indeholde forskellige aktiviteter som prøver, workshops, besøg af gæstesolister, turneér, koncerter m.v.

Udover hele planen med talentarbejdet tilstræbes samarbejde med de nordjyske kulturhuse Det Musiske Hus og Arena Nord, Frederikshavn; Kappelborg, Skagen; Vendelbohus og Vendsyssel Teater, Hjørring; Manegén, Sæby; Jazzy Days, Tversted, m.fl.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar